Front cover image for Kaart van de Nieuwe Merwede en het Hollandsch Diep van de Tongplaat tot de Noordschans in twee bladen

Kaart van de Nieuwe Merwede en het Hollandsch Diep van de Tongplaat tot de Noordschans in twee bladen

Map, Dutch, [1864]
Ministeririe van Oorlog, Topographisch Bureau, ['s-Gravenhage], [1864]