Front cover image for P.P.S. [Polska Partia Socjalistyczna] w latach 1944-48

P.P.S. [Polska Partia Socjalistyczna] w latach 1944-48

Print Book, Polish, 1981
Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA, Warszawa, 1981
19 p.
718340192
Cena 20 zł
Przedruk: Krytyka nr 4, 1980