Front cover image for Zapis procesu Janusza Pałubickiego 19 IX 1983-16 XII 1983, Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu, sprawa pl.sl. II 137/82 ; Protest głodowy w Z.K. Strzelin 26 XI 83-17 III 84 : aneks: fragmenty grypsów J. Pałubickiego 28 XII 82-7 V 84

Zapis procesu Janusza Pałubickiego 19 IX 1983-16 XII 1983, Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu, sprawa pl.sl. II 137/82 ; Protest głodowy w Z.K. Strzelin 26 XI 83-17 III 84 : aneks: fragmenty grypsów J. Pałubickiego 28 XII 82-7 V 84

Print Book, Polish, 1985
Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA, Warszawa, 1985
Archiwum Solidarności, 10, [t. 10]. Seria: Polska Stanu Wojennego
[document]
157 p.
718515843
Cena 430 zł
La couverture porte le titre: Proces Pałubickiego