Front cover image for Mały Offset Urza̜dzenia i maszyny, surowce i materiały, produkcja druków

Mały Offset Urza̜dzenia i maszyny, surowce i materiały, produkcja druków

Print Book, German, 1972
Wydawnictwa naukowo-techniczne, Warszawa, 1972
258 S. mit Abb., 2 gef. Bl. gr. 8
721264666