Front cover image for Klucz do Berlina

Klucz do Berlina

Print Book, Polish, 1966
Wydawn. Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa, 1966