Front cover image for Rocznik bibliologiczno-prasoznawczy = Yearbook of bibliology and press studies

Rocznik bibliologiczno-prasoznawczy = Yearbook of bibliology and press studies

Journal, Magazine, Polish, 2009
Wydawn. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce, 2009
Zeitschrift
2080-4938
692308804