Front cover image for Pedagogische studiën : tijdschrift voor onderwijskunde en opvoedkunde

Pedagogische studiën : tijdschrift voor onderwijskunde en opvoedkunde

Journal, Magazine, Dutch, 1970-
Wolters-Noordhoff, Groningen, 1970-