Front cover image for Paedagogische studiën : driemaandelijksch tijdschrift voor paedagogiek en methodiek : tevens orgaan van het Nutsseminarium voor Paedagogiek te Amsterdam, van de Vereeniging voor Paedagogisch Onderwijs aan de Rijksuniversiteit te Groningen en van het Dr. D. Bos-Fonds te Groningen

Paedagogische studiën : driemaandelijksch tijdschrift voor paedagogiek en methodiek : tevens orgaan van het Nutsseminarium voor Paedagogiek te Amsterdam, van de Vereeniging voor Paedagogisch Onderwijs aan de Rijksuniversiteit te Groningen en van het Dr. D. Bos-Fonds te Groningen

Journal, Magazine, Dutch, 1920-1969
Wolters, Groningen, 1920-1969