Front cover image for Jaarlijksch verslag betrekkelijk de verpleging en 't onderwijs in het Nederlandsch Gasthuis voor Ooglijders : met wetenschappelijke bijbladen

Jaarlijksch verslag betrekkelijk de verpleging en 't onderwijs in het Nederlandsch Gasthuis voor Ooglijders : met wetenschappelijke bijbladen

Journal, Magazine, Dutch, 1860-1883
Nederlandsch Gasthuis voor Ooglijders, Utrecht, 1860-1883