Front cover image for Rempetika tragoudia

Rempetika tragoudia

Print Book, Greek, 1979
Kedros, Athens, 1979