Front cover image for Oorsprongh, begin, ende vervolgh der Nederlantsche oorloghen, in XVIII. boecken waerachtelijck en onpartydelijck beschreven

Oorsprongh, begin, ende vervolgh der Nederlantsche oorloghen, in XVIII. boecken waerachtelijck en onpartydelijck beschreven

Print Book, German, 1621
By Michiel Colijn, T'Amsterdam, 1621