Front cover image for ¡Tot ho apañen els dinés! pieza en un acto y en verso. Emp.: Conque hui mateixa ve? (h. 3)... Fin.: esta nit el teu favor (h. 24)

¡Tot ho apañen els dinés! pieza en un acto y en verso. Emp.: Conque hui mateixa ve? (h. 3)... Fin.: esta nit el teu favor (h. 24)

Manuscript, Catalan, [ca. 1865]