Front cover image for Memorie, geformeert door mr. L.S. Le Jeune, raad en rekenmeester der Domeynen van zyne doorl. hoogheid, den heere prinse van Oranje en Nassau enz. enz. enz. in qualiteit als commissaris politiek, van wegens hooggemelde z.d.h. gecommitteert geweest op de Zuid Hollandsche Synode. : Gehouden te Ysselsteyn in den jaare 1784. Dienende tot informatie en betoog van de ongegrondheid der consideratien, vervat by de Pro Memoria door ... Mr. G.J. van Persyn ... ingelevert den 6. April 1786 ... Met en benevens de voorsz. Pro Memoria .

Memorie, geformeert door mr. L.S. Le Jeune, raad en rekenmeester der Domeynen van zyne doorl. hoogheid, den heere prinse van Oranje en Nassau enz. enz. enz. in qualiteit als commissaris politiek, van wegens hooggemelde z.d.h. gecommitteert geweest op de Zuid Hollandsche Synode. : Gehouden te Ysselsteyn in den jaare 1784. Dienende tot informatie en betoog van de ongegrondheid der consideratien, vervat by de Pro Memoria door ... Mr. G.J. van Persyn ... ingelevert den 6. April 1786 ... Met en benevens de voorsz. Pro Memoria .

eBook, Dutch, [1788]
[s.n.], [S.l.], [1788]