Front cover image for Metale i stopy o specjalnych właściwościach

Metale i stopy o specjalnych właściwościach

Print Book, Polish, 1987
Wyd. 2 zm
Wydaw. AGH, Kraków, 1987