Front cover image for Roślinność łąkowo-bagienna na górniczo zniekształconych obszarach Częstochowskiego Okręgu Rudonośnego = Mursh-meadow vegetation in the mine-devastated area of the Częstochowa Ore District

Roślinność łąkowo-bagienna na górniczo zniekształconych obszarach Częstochowskiego Okręgu Rudonośnego = Mursh-meadow vegetation in the mine-devastated area of the Częstochowa Ore District

Print Book, Polish, 2001
Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2001