Front cover image for Mały offset : urządzenia i maszyny, surowce i materiały, produkcja druków

Mały offset : urządzenia i maszyny, surowce i materiały, produkcja druków

Print Book, Polish, 1972
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1972
257 s., 3 k. tabl. złoż. : il. ; 24 cm.
749369243