Front cover image for Mikrostruktury odlewniczych stopów miedzi oraz cynku

Mikrostruktury odlewniczych stopów miedzi oraz cynku

Print Book, Polish, 1972
Wydaw. Śląsk, Katowice, 1972