Front cover image for Terminologja regjonalna ziem polskich, uchwalona i polecona przez zjazd geograficzny, zorganizowany staraniem Tow. Naucz. Szk. Wyż. w Krakowie 1922 r.

Terminologja regjonalna ziem polskich, uchwalona i polecona przez zjazd geograficzny, zorganizowany staraniem Tow. Naucz. Szk. Wyż. w Krakowie 1922 r.

Print Book, Polish, 1922
Nakładem Księgarni Geograficznej "Orbis", Kraków, 1922
16 s. ; 20 cm.
749408840