Front cover image for Plan studiów i programy przedmiotów : kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn [Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH]

Plan studiów i programy przedmiotów : kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn [Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH]

Print Book, Polish, 2002
WIMiR, Kraków, 2002