Front cover image for Identyfikacja i określenie struktury fazy Sr-Al-Si uczestniczącej w modyfikacji stopów Al-Si

Identyfikacja i określenie struktury fazy Sr-Al-Si uczestniczącej w modyfikacji stopów Al-Si

Print Book, Polish, 1988
Wydawnictwa AGH, Kraków, 1988