Front cover image for Vademecum działalności gospodarczej. [Cz.] 4

Vademecum działalności gospodarczej. [Cz.] 4

Print Book, Polish, 1989
Stan prawny 7 kwietnia 1989 r
Biuro Inicjatyw Gospodarczych "Bigpol", Koszalin, 1989