Front cover image for W trosce o człowieczeństwo : klasyczna obrona reformy kształcenia ogólnego

W trosce o człowieczeństwo : klasyczna obrona reformy kształcenia ogólnego

Print Book, Polish, cop. 2008
Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław, cop. 2008