Front cover image for Rozmyślania gdańskie : materiały z sesji: Miejsce Gdańska w procesie powstawania narodowego państwa polskiego

Rozmyślania gdańskie : materiały z sesji: Miejsce Gdańska w procesie powstawania narodowego państwa polskiego

Print Book, Polish, 1998
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk, 1998