Front cover image for Młodzież w zreformowanym systemie szkolnym

Młodzież w zreformowanym systemie szkolnym

Print Book, Polish, 2004
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Toruń, 2004