Front cover image for Spis kościo/lów i duchowieństwa Archidiecezji w Bia/lymstoku : stan z dnia

Spis kościo/lów i duchowieństwa Archidiecezji w Bia/lymstoku : stan z dnia

Journal, Magazine, Polish, 1973-1973