Front cover image for Rozpoznawanie płodności : materiały edukacyjno-dydaktyczne dla nauczycieli NPR, pracowników służby zdrowia oraz zainteresowanych zdrowiem prokreacyjnym : podręcznik : praca zbiorowa

Rozpoznawanie płodności : materiały edukacyjno-dydaktyczne dla nauczycieli NPR, pracowników służby zdrowia oraz zainteresowanych zdrowiem prokreacyjnym : podręcznik : praca zbiorowa

Print Book, Polish, 2009
Wyd. 3 popr. i uzup View all formats and editions
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny ; Bonami Wydawnictwo-Drukarnia, Warszawa, Poznań, 2009