Front cover image for Rozpoznawanie płodności : materiały edukacyjno-dydaktyczne dla nauczycieli NPR, pracowników służby zdrowia oraz zainteresowanych zdrowiem prokreacyjnym : zestaw tablic

Rozpoznawanie płodności : materiały edukacyjno-dydaktyczne dla nauczycieli NPR, pracowników służby zdrowia oraz zainteresowanych zdrowiem prokreacyjnym : zestaw tablic

Print Book, Polish, 2008
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny ; Bonami Wydawnictwo-Drukarnia, Warszawa, Poznań, 2008