Front cover image for Atlas geologiczny Galicyi. Tekst do zeszytu pierwszego

Atlas geologiczny Galicyi. Tekst do zeszytu pierwszego

Print Book, Polish, 1887
Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 1887