Front cover image for Wpływ wykształcenia rolników na wyniki ekonomiczne gospodarstw chłopskich = The influence of farmers education upon the economic effects of peasant farms

Wpływ wykształcenia rolników na wyniki ekonomiczne gospodarstw chłopskich = The influence of farmers education upon the economic effects of peasant farms

Print Book, Polish, 1965
Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 1965