Front cover image for Zastosowanie izotopów promieniotwórczych w odlewnictwie

Zastosowanie izotopów promieniotwórczych w odlewnictwie

Print Book, Polish, dr. 1969
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, dr. 1969