Front cover image for Przestrzenie myśli

Przestrzenie myśli

Print Book, Polish, 2011
Związek Literatów Polskich. Oddział, Poznań, 2011