Front cover image for Chrystus żyjący w swoim Kościele : materiały katechetyczne

Chrystus żyjący w swoim Kościele : materiały katechetyczne

Print Book, Polish, 1996
Księgarnia Św[iętego] Wojciecha, Poznań, 1996