Front cover image for Chirurgia żył : podręcznik dla chirurgów ogólnych, chirurgów naczyniowych, angiologów, dermatologów i flebologów. T. 2

Chirurgia żył : podręcznik dla chirurgów ogólnych, chirurgów naczyniowych, angiologów, dermatologów i flebologów. T. 2

Print Book, Polish, cop. 2010
Galaktyka, Łódź, cop. 2010