Front cover image for Přestupná / konečná 2 : bakalářské a magisterské práce studentů Ateliéru reklamní fotografie 2009= BA theses and MA dissertations by students of the Studio af Advertising Photography 2009

Přestupná / konečná 2 : bakalářské a magisterské práce studentů Ateliéru reklamní fotografie 2009= BA theses and MA dissertations by students of the Studio af Advertising Photography 2009

Print Book, Czech, 2009
Fakulta multimediálních kominikací, Univerzita Tomáše Bati, Zlín, 2009