Front cover image for Aeloude en Hedendaegsche Scheeps-Bouw en Bestier

Aeloude en Hedendaegsche Scheeps-Bouw en Bestier

Print Book, Dutch, 1671
1 Band : Illustrationen ; folio
755695281
Met Kopere Platen