Front cover image for De onverwachte gevolgen van een ondoordacht idee : van Commissie Stamboek Friese Ronde Jachten tot Stichting Stamboek Ronde- en Platbodemjachten

De onverwachte gevolgen van een ondoordacht idee : van Commissie Stamboek Friese Ronde Jachten tot Stichting Stamboek Ronde- en Platbodemjachten

Article, Dutch, 1973-1974
Jaarverslag Fries Scheepvaartmuseum en Oudheidkamer
770242169