Front cover image for Eeuwige rust op de Donderberg : een groot vroegmiddeleeuws grafveld bij Rhenen

Eeuwige rust op de Donderberg : een groot vroegmiddeleeuws grafveld bij Rhenen

Dutch description: Het rijengrafveld op de Donderberg bij Rhenen (provincie Utrecht) is de grootste, langst gebruikte en mogelijk rijkste vroegmiddeleeuwse begraafplaats van Nederland. Het bevatte ruim 1100 graven uit de vierde tot en met achtste eeuw na Chr.: circa 300 crematies, 820 lijkbegravingen en 14 paardengraven.
Print Book, Dutch, cop. 2011
Sidestone Press, Leiden, cop. 2011