Front cover image for Kamus basa Jawa = Bausastra Jawa

Kamus basa Jawa = Bausastra Jawa

Dictionary of Javanese language
Print Book, Javanese, ©2011
Penerbit Kanisius, Deresan, Yogyakarta, ©2011