Front cover image for Middeleeuwse 'reclusen' : kluizenaressen en hun besloten bestaan

Middeleeuwse 'reclusen' : kluizenaressen en hun besloten bestaan

Kluizenaressen kwamen in de late middeleeuwen op betrekkelijk grote schaal voor in Nederland. Ingegaan wordt op hun leefwijze, hun maatschappelijke achtergrond, hun beweegredenen
Article, Dutch, 1995