Front cover image for Jurnal ekologi kesehatan = The Indonesian journal of health ecology

Jurnal ekologi kesehatan = The Indonesian journal of health ecology

Journal, Magazine, Indonesian, 2002-
Pusat Penelitian dan Pengembangan Ekologi Kesehatan, Departemen Kesehatan, Jakarta, 2002-