Front cover image for Makedonski ora

Makedonski ora

Tale Ognenovski, Blagoja Deskoski, Vasko Petkovski (Other), Kiril Todevski (Author of introduction, etc.)
Musical Score, Macedonian, 1989
[1. izd.]
Kulturno-prosvetna zaednica na Skopje, Skopje, 1989