Front cover image for Wetboek Napoleon, ingerigt voor het Koningrijk Holland

Wetboek Napoleon, ingerigt voor het Koningrijk Holland

Print Book, Dutch, 1809
Ter Koninklijke Staatsdrukkerij, 's-Gravenhage, 1809