Front cover image for Jurisprudentie en kartografie in de XVe en XVIe eeuw : (avec résumé en français)

Jurisprudentie en kartografie in de XVe en XVIe eeuw : (avec résumé en français)

Print Book, Dutch, 1974
Algemeen Rijksarchief, Brussel, 1974