Front cover image for De wording van staat en souvereiniteit in de Middeleeuwen : een rechtshistorische studie in het bijzonder met betrekking tot het Nedersticht

De wording van staat en souvereiniteit in de Middeleeuwen : een rechtshistorische studie in het bijzonder met betrekking tot het Nedersticht

Thesis, Dissertation, Dutch, 1942
Kemink, Utrecht, 1942
Proefschriften (vorm)
Dl. I (312 p.) ; 25 cm.
781552523