Front cover image for De leer van het werkdadig berouw in het hedendaagsche strafregt

De leer van het werkdadig berouw in het hedendaagsche strafregt

Thesis, Dissertation, Dutch, 1870
Jacs. Hazenberg, Corns. Zoon, Leiden, 1870