Front cover image for 'Inzake opgemeld...' : communicatie en advocatuur : bundel ter gelegenheid van het Jonge Balie Congres 1993

'Inzake opgemeld...' : communicatie en advocatuur : bundel ter gelegenheid van het Jonge Balie Congres 1993

Print Book, Dutch, cop. 1993
W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, cop. 1993