Front cover image for Brabantse letteren : letterkunde als spiegel van culturele emancipatie in Noord-Brabant, 1796-±1970 : met bloemlezing

Brabantse letteren : letterkunde als spiegel van culturele emancipatie in Noord-Brabant, 1796-±1970 : met bloemlezing

Verslag van het cultureel emancipatieproces in Noord-Brabant zoals zich dat aftekent in letterkundige activiteiten van Brabanders, en anderen die over Noord-Brabant geschreven hebben. Direct na de Bataafs-Franse tijd was de nieuwe provincie Noord-Brabant literair gezien een ontwikkelingsgebied. Pas in de loop van de negentiende eeuw, toen het onderwijs verbeterde en de structuur van de katholieke kerk sterker werd, kreeg het letterkundige leven meer gestalte. Na de eeuwwisseling verdween het isolement van de provincie en werd het aantal actieve deelnemers aan de literatuur groter. De Tweede Wereldoorlog versnelde het proces en leek culturele emancipatie voltooid
Print Book, Dutch, 2006
Noordbrabants Genootschap ; Stichting Zuidelijk Historisch Contact, Tilburg, Tilburg, 2006