Front cover image for Odkrycie Karty : niezależna strategia pamięci

Odkrycie Karty : niezależna strategia pamięci

Print Book, Polish, 2012
Ośrodek Karta : Dom Spotkań z Historią, Warszawa, 2012