Front cover image for Semina scientiarum : czasopismo poświęcone filozofii w nauce

Semina scientiarum : czasopismo poświęcone filozofii w nauce

Journal, Magazine, Polish, 2002
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydawnictwo Naukowe, Krakoẃ, 2002