Front cover image for Stężenie przeciwciał antyfibrynogenowych w surowicy ludzkiej w warunkach fizjologicznych i patologicznych oraz u osób leczonych krwią i preparatami krwiopochodnymi

Stężenie przeciwciał antyfibrynogenowych w surowicy ludzkiej w warunkach fizjologicznych i patologicznych oraz u osób leczonych krwią i preparatami krwiopochodnymi

Thesis, Dissertation, Polish, 1997
ŚAM, Katowice, 1997